Cu stimā,

AVBS Credit

  
CIPRIAN-FOTY
LOGOFĂTU

Broker de Credite
Franciză AVBS CREDIT
 0773 36 91 12
0212 30 43 43
 ciprian.logofatu@avbs.ro
 www.avbs.ro
 Brașov

Prezentul mesaj constituie o informaţie confidenţială şi este proprietatea exclusivă AVBS Credit. Mesajul se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar, precum şi altor persoane autorizate să-l primească. Poate conţine informaţii confidenţiale. În cazul în care nu sunteţi destinatarul menţionat, vă aducem la cunoştinţă că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt strict interzise şi atrag răspunderea civilă şi/sau penală după caz. Dacă aţi primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugăm să ne anunţaţi imediat, ca răspuns la mesajul de faţă, şi să-l ştergeţi apoi din sistemul dvs. AVBS Credit nu este responsabilă pentru transmiterea necorespunzătoare a informaţiei conţinute în acest mesaj şi nici pentru eventualele întârzieri în recepţionarea acestuia.